Facebook
Twitter
YouTube

Monitor II (31. 5. 2012)

V Izobraževalnem centru –enota Pekre je danes 31.5.2012 potekala predstavitev rezultatov mednarodnega projekta MONITOR II in možnosti, ki jih ponuja hidravlično modeliranje.

Mednarodni projekt MONITOR II stremi k razvoju skupne metodologije in sistema izdelovanja kart naravnih nevarnosti ter načrtovanja zaščite in reševanja, s čimer bi se izboljšala koordinacija pri obvladovanju naravnih nesreč. Pri projektu, ki poteka v okviru programa SEE (Jugovzhodna Evropa), nastopa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot zunanji opazovalec. Predstavniki slovenskega projektnega partnerja, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ter Jože Papež (Hidrotehnik, prej Podjetje za urejanje hudournikov) .

Potek sestanka:
 predstavitev rezultatov projekta Monitor II (predvsem tistih, ki so bili ustvarjeni za slovensko testno območje – Občino Mozirje)
 razprava (da bi lažje ovrednotili mnenje udeležencev o rezultatih, ki bodo predstavljeni, smo pripravili kratek vprašalnik)
 predstavitev možnosti, ki jih danes ponuja hidravlično modeliranje (obseg poplavne nevarnosti, razredi hitrosti, razredi globin, …) na primeru rezultatov hidravličnega modela za območje HE Brežice
 razprava (poskusili bomo poiskati odgovor na vprašanje – Kateri rezultati hidravličnega modela bi bili koristni za potrebe aktivnosti zaščite in reševanja od administrativnega (pripravljalnega) pa do operativnega nivoja?)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE