Facebook
Twitter
YouTube

Tehnični zbor enote RKB (30. 5. 2012)

Včeraj, v torek, 29.5.2012 smo v Izobraževalnem centru Pekre izvedli Tehnični zbor regijske enote za RKB zaščito z namenom seznanjanja pripadnikov regijske enote za RKB zaščito z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, seznanitev z zaščitno-reševalno opremo enote, specialnim vozilom za prevoz RKB enote in zaščitne opreme, z osebno zaščitno opremo in o delu pripadnikov ob intervencijah.
Podrobneje so bili tudi seznanjeni z usposabljanjem, ki je bilo izvedeno z Mednarodno agencijo za atomsko energijo I – RAPTER v zvezi z odzivom in ukrepanjem ob radiološki nesreči v IC IG in z potekom ter izkušnjami naših pripadnikov, ki so se udeležili vaje INEX – 4 v Slovenskih Konjicah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE