Facebook
Twitter
YouTube

Delavnica "Vodne baraže" (11. 4. 2012)

V sredo, 11.4.2012 je v Izobraževalnem centru-enoti Pekre potekala delavnica na temo Predstavitev razvojno raziskovalne naloge »Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV«.  Delavnice so se udeležili predstavniki gasilskih enot širšega pomena Vzhodno štajerske, Pomurske in podravske regije (GEŠP), katere so v skladu z 20. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/2007), med drugim določene tudi za izvajanje naloge zaščite in reševanja ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in VGP Drava Ptuj kot izvajalci projekta, predstavniki izpostav URSZR idr.

Delavnica je potekala z naslednjim dnevnim redom:
1) Predstavitev razvojno raziskovalne naloge »Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV«
2) Analiza izkušenj, ki jih imajo GEŠP-i in IURSZR pri preprečevanju onesnaženj
3) Razvoj registra sredstev za intervencijo v primeru razlitij naftnih derivatov
4) Proces intervencije – izkušnje – vodenje intervencije, vključevanje več ekip, sanacija
5) Možne lokacije za nameščanje vodnih baraž – pregled lokacij in komentiranje
6) Razno

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE