Facebook
Twitter
YouTube

Nova Uredba o vsebini in izdelavi načrtov (2. 4. 2012)

V uradnem listu št. 24, z dne 30.3.2012 je objavljena Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (glej: Ur.list RS 24/2012).

Povezava na naslovu: www.uradni-list.si/1/objava.jsp

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE