Facebook
Twitter
YouTube

KONČAN REGIJSKI NATEČAJ »NARAVNE IN DRUGE NESREČE« (17. 2. 2012)

Končan je izbor najboljših likovnih in literarnih del prispelih na regijski natečaj 2011/2012 na temo “Naravne in druge nesreče v moji okolici".
Na regijski natečaj na temo ”Naravne in druge nesreče v moji okolici”, je prispelo po kategorijah naslednje število likovnih del:
• 1. kategorija (predšolski otroci); 81 likovnih del,
• 2. kategorija (učenci I. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s posebnim programom; 330 likovnih del,
• 3. kategorija (učenci II. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s posebnim programom; 35 likovnih del,
• 4. kategorija ( učenci III. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s posebnim programom; 10 likovnih del,
Iz vseh naštetih kategorij je prispelo skupaj 456 likovnih del.
 
Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del in
- tematsko ustreznost..
Komisija je likovne izdelke pregledala najprej posamezno in soglasno izbrala po 5 del iz vsake kategorije.
 
Na regijski natečaj na temo ”Naravne in druge nesreče v moji okolici”, je prispelo po kategorijah naslednje število literarnih del:
• 2. kategorija (učenci I. triletja osnovne šole): 16 literarnih del
• 3. kategorija (učenci II. triletja osnovne šole) : 21 literarnih del
• 4. kategorija (učenci III. triletja osnovne šole): 13 literarnih del Iz vseh naštetih kategorij je prispelo skupaj 50 literarnih izdelkov.
 
Pri izboru literarnih del je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost literarnih del,
- celovitost besedila,
- izvirnost besedila in
- jezikovni slog.
Komisija je literarne izdelke najprej prebrala posamezno in soglasno izbrala po 5 del iz vsake kategorije.

Nagrajenci letošnjega natečaja so navedeni v tabelah izbrana likovna in literarna dela.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Likovna dela (Word datoteka)

Literarna dela (Word datoteka)