Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad CZ za leto 2012 (13. 12. 2011)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v leto 2012

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v leto 2012. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob svetovnem dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 16. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 4. 2. 2011, ter izrednega sestanka komisije, ki je bil 23.11.2011, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2012 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.
 
Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2012 predvidenih 11 priznanj. To so:
• 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 3 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite
 
Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor,
Bezjakova ulica 151 2341 Limbuš
 
in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do srede, 11. januarja 2012.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predlog A (Word datoteka)

Predlog B (Word datoteka)

razpis (PDF datoteka)