Facebook
Twitter
YouTube

16. razpis natečaja (22. 8. 2011)

Uprava RS za zaščito in reševanje je za predšolsko in šolsko mladino razpisala že 16. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema natečaja v šolskem letu 2011 - 2012 je "Naravne in druge nesreče v moji okolici"

Natečaj bo potekal na regijskem in državnem nivoju. Izpostava URSZR Maribor pričakuje izdelke do 3. februarja 2012. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena. Državni izbor bo opravljen aprila 2012. Meseca maja bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja. Podrobnejša razpis in navodila so v spremljajočih priponkah. Želimo vam veliko ustvarjalnosti in inovativnosti pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

dopis (PDF datoteka)

razpis (PDF datoteka)