Facebook
Twitter
YouTube

16. razpis natečaja (22.8.2011)

Uprava RS za zaščito in reševanje je za predšolsko in šolsko mladino razpisala že 16. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema natečaja v šolskem letu 2011 - 2012 je "Naravne in druge nesreče v moji okolici"

Natečaj bo potekal na regijskem in državnem nivoju. Izpostava URSZR Maribor pričakuje izdelke do 3. februarja 2012. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena. Državni izbor bo opravljen aprila 2012. Meseca maja bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja. Podrobnejša razpis in navodila so v spremljajočih priponkah. Želimo vam veliko ustvarjalnosti in inovativnosti pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

dopis (PDF datoteka)

razpis (PDF datoteka)