Facebook
Twitter
YouTube

Sodelovanje ob dnevu odprith vrat SV (23. 5. 2011)

V sklopu dneva odprtih vrat in prireditev ob dnevu SLOVENSKE VOJSKE, ki jo je izvedla 72 brigada Slovenske vojske, v soboto, dne 21. 5. 2011 v vojašnici generala Maistra, Ramovševa 2, Maribor med 10.00 in 18.00 uro, je sodelavalu tudi naša Izpostava. Pripravili smo predstavitev sistema zaščite, reševanja in pomoči. Na predstavitvi so sodelovali DeNUS, Regijski logistični center, ReCO Maribor, GRS Maribor in RePS - kinološko društvo Maribor. Predstavitev  je bila namenjena seznanjanju učencev osnovnih, poklicnih in srednjih šol v Mariboru ter okolici, predstavnikom lokalnih skupnosti, širši javnosti, medijem, veteranskim organizacijam, ZSČ in poveljstvu ter enotam Slovenske vojske z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitvijo zaščitno-reševalne opreme regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, promocijo regijskega centra za obveščanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE