Facebook
Twitter
YouTube

Končan regijski natečaj ”Naravne in druge nesreče (30. 3. 2011)

Končan je regijski natečaj “Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah"

Na regijski natečaj na temo ”Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah”, je prispelo po kategorijah:
 
·       1.starostna kategorija (predšolski otroci);  51  likovnih del,
·       2.starostna kategorija (učenci 1. triletja devetletke, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in učenci posebnih programov vzgoje in izobraževanja); 180 likovnih del,
·      3.starostna kategorija (učenci 2. triletja osnovne šole devetletke, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in učenci posebnih programov vzgoje in izobraževanja: 28 likovnih del,
·       4.starostna kategorija ( učenci 3. triletja osnovne šole devetletke, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in učenci posebnih programov vzgoje in izobraževanja
     5 likovnih del.
 
Iz vseh naštetih kategorij je prispelo skupaj 264  likovnih del.
 
Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
-          starostni stopnji primeren likovni izraz,
-          izvirnost del,
-          tematsko ustreznost.
Komisija je likovne izdelke pregledala najprej posamično, nato pa izbrala najlepša likovna dela posameznih kategorij.
 
 
Na regijski natečaj na temo ”Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah”,  je prispelo po kategorijah:
·         2.starostna kategorija (učenci 1. triletja OŠ devetletka):                5 literarnih del
·        3.starostna kategorija (učenci 2. triletja OŠ devetletka):              17 literarnih del
·         4.starostna kategorija (učenci 3. triletja OŠ devetletka):              11 literarnih del
                                        
Iz vseh naštetih kategorij je prispelo skupaj  33  literarnih izdelkov.
 
Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost literarnih del,
- celovitost besedila,
- izvirnost besedila in
- jezikovni slog
 
Komisija je literarne izdelke najprej prebrala in pregledala posamično, nato pa na sestanku soglasno izbrala najboljša dela.


Zaključna prireditev bo potekala ob koncu aprila ali v začetku maja. O tem bodo nagrajenci in njihovi mentorji pravočasno obveščeni.

Izbrana dela bodo sodelovala na državnem izboru. 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Likovna dela (PowerPoint datoteka)

Literarna dela (PowerPoint datoteka)