Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje FEBRUAR 2011 (15. 2. 2011)

V mesecu februarju se nadaljujejo usposabljanja za vodje enot, ki ga organizira GZ Maribor.

V petek 18.2.2011 ob 16.00 uri Gasilska zveza Slovenije v skladu s programom dela organizira regijski posvet za Celjsko, Koroško, Mariborsko, Pomursko in Savinjsko –Šaleško regijo. Na posvetu bodo obravnavane naslednje teme:
- Ocena dela in aktualne naloge
- Pravila gasilske službe
- Gasilska tekmovanja
Na posvet so vabljeni predsedniki in poveljniki gasilskih zvez, občinski poveljniki, predsedujoči regijskih svetov, člani Upravnega odbora GZS in člani svetov in komisij GZS iz posameznih regij. Regijskega posveta se bodo udeležili tudi delavci iz Izpostav URSZR.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE