Facebook
Twitter
YouTube

Osrednja regijska slovesnost ob 1.marcu-svetovnem dnevu CZ (13. 1. 2011)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite v občini Oplotnica, dne 2.3.2011

1. marec svetovni dan Civilne zaščite se v Sloveniji praznuje od leta 1992. S počastitvijo dneva CZ želimo krepiti zavest javnosti o ogrožanju pred naravnimi in drugimi nesrečami, poudariti pomen medsebojnega sodelovanja različnih sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri nalogah zaščite in reševanja ljudi in njihovega okolja. Osrednjo regijsko prireditev ob počastitvi 1. marca - dneva Civilne zaščite, organizirajo Štab CZ Vzhodnoštajerske regije in Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Maribor v sodelovanju z občino Oplotnica. Prireditev bo v sredo 2. marca 2011 ob 16.00 uri v Kulturno turističnem centru, Goriška cesta 4, Oplotnica. Ob tej priložnosti bodo podeljeni znaki Civilne zaščite najbolj zaslužnim posameznikom, skupinam in organizacijam za njihov prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE