Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova (4. 8. 2010)

Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za vzhodnoštajersko regijo

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS št.3/02,17/02,17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Maribor izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju vzhodnoštajerske regije.

Regijski načrt ZIR ob nesreči zrakoplova v vzhodnoštajerski regiji, verzija 4.0 je usklajen z državnim istoimenskim načrtom, izdelan po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti ZRP in javni objavi predloga regijskega načrta.

Vsi zainteresirani si rešitve iz omenjenega načrta lahko ogledate v priloženem načrtu ali na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Bezjakova 151, Pekre, v času uradnih ur po predhodnem dogovoru z Adam Darjo po telefonu 02 250 6912.

Štab CZ za Vzhodnoštajersko regijo bo omenjen načrt in rešitve v njem sprejemal na svoji naslednji seji v tem letu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE