Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja za območje Vzhodnoštaje (7. 7. 2010)

Izpostava URSZR Maribor ima sprejete naslednje Regijske načrte zaščite in reševanja na območju Vzhodnoštajerske regije:

Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene
    oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Vzhodnoštajersko regijo,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob porušitvi vodne pregrade,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Vzhodnoštajerske regije,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji.

Sprejeta je tudi Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Vzhodnoštajerske regije.

V pripravi oz. usklajevanju pa sta:

Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v Vzhodnoštajerski regiji in
-  prenova Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Vzhodnoštajersko 
   
(prej Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE