Facebook
Twitter
YouTube

Zaključna prireditev natečaja (7. 5. 2010)

21.4.2010 ob 10.00 uri je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje-enota Pekre potekala zaključna regijska prireditev natečaja likovnih in literarnih del za šolsko leto 2009/2010. Na prireditvi so bile podeljene nagrade avtorjem izbranih izdelkov in zahvale njihovim mentorjem. Prireditev je popestril zabavno poučni kvizom na temo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obisk Gaje in Fina iz Kinološkega društva za reševalne pse Maribor-REPS. V času prireditve so bila likovna in literarna dela razstavljena v avli Izobraževalnega centra.

Na natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče- ŽIVALI IN NESREČE«, je sodelovalo 17 vrtcev in 34 osnovnih šol. In v primerjavi z letom poprej, se je število sodelujočih VVZ in OŠ, bistveno povečalo ( lani 11 VVZ, 17 OŠ). Komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov je po starostnih kategorijah prejela: • 131 likovnih del 1. starostne kategorije (predšolski otroci) • 312 likovnih del 2. starostne kategorije (učenci 1. triletja osnovne šole) • 52 likovnih del 3. starostne kategorije (učenci 2. triletja osnovne šole) • 18 likovnih del 4. starostne kategorije (učenci 3. triletja osnovne šole) skupaj je prispelo 513 likovnih del (lani 327) Komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi Krajnc Mojce, Krebs Zorana in Kocbek Sonje iz URSZR, Izpostava Maribor, je dne 22.2.2010 med prejetimi likovnimi deli izbrala pet najboljših izmed prvih treh starostnih kategorij, ni pa izbrala del iz čertrte starostne kategorije, ker le ta niso ustrezala razpisanim kriterijem. Nagrajenci 1.starostne kategorije so: 1. 1.Tajana Suljkanovič iz vrtca Janka Glazerja Ruše z mentorico Jolando Happe, 2. Nika Ledinek iz vrtca Pesnica pri Mariboru, z mentoricama Darinko Potrč in Dragico Panasov, 3. Zoja Škerget iz vrtca J.Hudalesa Jurovski dol, z mentoricama Gabrijelo Murko in Sonjo Šajher, 4. Maks Perčič iz vrtca Studenci, z mentoricama Marinko Jurič in Andrejo Sagadin, 5. Ajda Babšek iz vrtca Studenice Poljčane z mentorico Olgo Kodrič, 2. starostne kategorije: 1. Pablo Mohr iz OŠ Draga Kobala, z mentorico Renato Časar, 2. Nina Majcenovič iz OŠ Draga Kobala z mentorico Renato Časar, 3. Patrick Drvarič iz OŠ Draga Kobala, POŠ Brezje z mentorico Milenko Kocbek Krajnc, 4. Mojca Rob iz OŠ Draga Kobala, POŠ Brezje, z mentorico Bredo Brglez, 5. Matjaž Jenuš iz OŠ Janka Padežnika , z mentorico Dragico Mlinarič, 3. starostne kategorije: 1. Lucija Šmid iz OŠ Franca Rozmana Staneta, z mentorico Danica Jehart, 2. Lucija Ana Kovačič iz OŠ Antona Ingoliča,podružnica Zg.Polskava, z mentorico Bojano Marin, 3. Lara Miklič iz OŠ Franca Rozmana Staneta, z mentorico Janjo Tomažič, 4. Nina Cmager iz OŠ Franca Rozmana Staneta, z mentorico Danico Jehart, 5. Sara Zavernik iz OŠ Duplek z mentorico Andrejo Konrad. Komisija za izbor najboljših literarnih del je prejela po kategorijah; • 61 literarnih del 2. starostne kategorije, • 35 literarnih del 3. starostne kategorije, • 19 literarnih del 4.starostna kategorije, Skupaj 115 literarnih del (lani 38) Komisija za izbor najboljših literarnih del je na seji dne 23.2. 2010 dela prebrala posamično, nato pa izbrala pet najboljših iz treh starostnih kategorij. Nagrajenci regijskega natečaja literarnih del so: 2. starostna kategorija: 1. Ana Apšner iz OŠ Janka Glazerja z mentorico Andrejo Kljajič, 2. Jan Weixl iz OŠ Draga Kobala z mentorico Olgo Fric, 3. Marko Filipovič iz OŠ Draga Kobala z mentorico Olgo Fric, 4. Blaž Pondelak iz OŠ Draga Kobala z mentorico Renato Časar, 5. Špela Kresonja iz OŠ Draga Kobala z mentorico Renato Časar, 3. starostna kategorija: 1. Žan Milošič Dundek iz Oš Ludvika Pliberška, z mentorico Metko Lakota, 2. Žiga Hren iz OŠ Selnica ob Dravi, z mentorico Katjo Lep, 3. Manja Križaj iz OŠ Anice Černejeve, z mentorico Barbaro Gmeiner Kline, 4. Rebeka Dajčman iz OŠ Draga Kobala, z mentorico Tatjano Praprotnik Žaucer, 5. Jure Kodrič iz OŠ Anice Anice Černejeve, z mentorico Barbaro Gmeiner Kline, 4. starostna kategorija: 1. Eva Ornik iz OŠ J.Hudalesa Jurovski dol, z mentrico Vlasto Kavran, 2. Saša Brdnik iz OŠ Draga Kobala, z mentorico Tatajno Praprotnik Žaucer 3. Urša Fišer iz OŠ Anice Černejeve Makole, z mentorico Barbaro Gmeiner Kline, 4. Larisa Vidrač iz OŠ Fram, z mentorico Jožico Ravš, 5. Žiga Rojs iz OŠ Anice Černejeve Makole, z mentorico Barbaro Gmeiner Kline, Za najaktivnejšo šolo vrtec v šolskem letu 2009/2010 sta bila izbrana Osnovna šola Ludvika Pliberška iz Maribora in pa vrtec pri Osnovni šoli Kungota.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE