Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (10. 12. 2009)

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/95, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Potrebne obrazce najdete na naslednjih naslovih:

Organizacije word : 
www.sos112.si/db/priloga/p4338.doc
Posamezniki word: 
www.sos112.si/db/priloga/p4336.doc
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

dopis (Word datoteka)