Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NATEČAJ »NARAVNE IN DRUGE NESREČE« (10. 9. 2009)

V šolskem letu 2009/2010 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala 14. državni natečaj Naravne in druge nesreče za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Živali in nesreče« (živali kot udeleženci nesreč ali kot reševalci).Razpisani natečaj smo poslali vsem osnovnim šolam ter vzgojno varstvenim ustanovam na področju naše izpostave. Rok za dostavo likovnih oz. literarnih izdelkov je 2.2.2010 in sicer na naslov: Izpostava URSZR Maribor, p.p. 1648, 2001 Maribor, s pripisom »za natečaj«.

Razpis, pogoji razpisa so shranjeni v priponki. Prenesite si priponko, shranjena v PDF datoteki

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)