Facebook
Twitter
YouTube

Tehnični zbor enote NUS (12. 6. 2009)

V PETEK, dne 5. 6. 2009 v smo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje - enota Pekre, Bezjakova 151, 2341 Limbuš med 8.00 in 15.00 uro izvedli tehnični zbor ter predstavitev sistema zaščite, reševanja in pomoči na področju varstva pred NUS v Vzhodno štajerski regiji.

Tehnični zbor regijske enote za varstvo pred NUS je namenjen seznanjanju pripadnikov regijske enote o varstvu pred NUS z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predpisi z področja varstva pred NUS, seznanitev z zaščitno-reševalne opreme enote, specialnim vozilom za prevoz NUS, zaščitno opremo in o delu pripadnikov ob intervencijah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE