Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek regijskega natečaja likovnih in literarnih del (22. 4. 2009)

Zaključek regijskega natečaja likovnih in literarnih del na temo:  Naravne in druge nesreče-KLIC V SILI 112.
V torek, dne 5.5.2009 ob 10.00 uri bo v Izobraževalnem centru URSZR –enota Pekre potekala zaključna prireditev regijskega natečaja likovnih in literarnih izdelkov. Prireditev bodo popestrili otroci Vrtca Studenci Maribor-enota Limbuš z lutkovno predstavo KAKŠEN ČUDOVIT TRAVNIK z menotricama ga.Dragico Sernc in ga. Martino Kukovec.

Nekaj o natečaju: V šolskem letu 2008/2009 je bil razpisan državni natečaj na temo Naravne in druge nesreče-Klic v sili 112.
Natečaj poteka v dveh delih in sicer prvi del na regijskem nivoju in drugi del na državnem nivoju. Glavni namen natečaja je bil promocija številke za klic v sili 112. Na regijskem natečaju je sodelovalo 11 vrtcev ter 17 osnovnih šol, od katerih smo prejeli 327 likovnih ter 38 literarnih del. Na regijskem natečaju so sodelovale naslednje starostne skupine:
1. Likovna dela ·
- predšolski otroci (samo likovna dela)
2. Likovna dela in literarna dela
- učenci 1. triletja osnovne šole ter učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
- učenci 2. triletja osnovne šole ter učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
- učenci 3. triletja osnovne šole ter učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Izbor najboljših literarnih in likovnih izdelkov regijskega natečaja je potekal 11.2.2009. Iz vsake kategorije je bilo izbranih 5 najboljših izdelkov, ki so bila poslana na državni izbor likovnih in literarnih del. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila: - tematsko ustreznost literarnih del, - celovitost besedila, - izvirnost besedila in - jezikovni slog.
 

Komisija je izbrala tudi najaktivnejši vrtec in Osnovno šolo : Najaktivnejši vrtec v regiji: Vrtec Zg. Kungota Najaktivnejša šola v regiji: OŠ Draga Kobala Maribor SEZNAM IZBRANIH LITERARNIH DEL REGIJSKEGA NATEČAJA NA TEMO “NARAVNE IN DRUGE NESREČE- KLIC V SILI 112” 2. STAROSTNA KATEGORIJA Učenci 1. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom Z.št AVTOR MENTOR ŠOLA Vrsta izdelka 1. Aneja ZALOŽNIK JAUŠNIK 2.a Andreja KLJAJIČ OŠ Janka Glazerja Ruše Proza 2. Ana APŠNER, 2.a Andreja KLJAJIČ OŠ Janka Glazerja Ruše Proza 3. Žan KRANJČEVIČ, 2.a Andreja KLJAJIČ OŠ Janka Glazerja Ruše Proza 4. Danaja BIGEC, 1.a Zvezdana RitonjaMarta Horvat OŠ Franca Rozmana-Staneta Proza 5. Hana OŠTIR, 1.a Zvezdana RitonjaMarta Horvat OŠ Franca Rozmana-Staneta Proza 3. STAROSTNA KATEGORIJA Učenci 2. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom Z.št AVTOR MENTOR ŠOLA Vrsta izdelka 1. Jerneja POTOČNIK 5.b Bojana Stožer OŠ Toneta Čufarja Proza 2. Anja MARINŠEK, 5.b Bojana Stožer OŠ Toneta Čufarja Proza 3. Katharina MARKO, 6.a Mirijana Borovinšek OŠ Prežihovega Voranca Proza 4. Brina Kos, 6.a Mirijana Borovinšek OŠ Prežihovega Voranca Proza 5. Nina Holler, 6.a Mirijana Borovinšek OŠ Prežihovega Voranca proza 4.STAROSTNA KATEGORIJA Učenci 3. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom Z.št AVTOR MENTOR ŠOLA Vrsta izdelka 1. Sara Stiplovšek, 7.a Mirijana Borovinšek OŠ Prežihovega Voranca Maribor Proza 2. Nastja Prajnč-Kacijan, 7.a Mirijana Bjorovinšek OŠ Prežihovega Voranca Maribor Proza 3. Jana Herzog, 8.a Mirijana Borovinšek OŠ Prežihovega Voranca Maribor Poezija 4. Katarina Kores, 9.r Barbara Gmeiner Kline OŠ Anice Černejeve Makole Proza 5. Žiga Zrimšek, 7.r Jožica Ravš OŠ Fram Poezija SEZNAM IZBRANIH LIKOVNIH DEL REGIJSKEGA NATEČAJA NA TEMO “ NARAVNE IN DRUGE NESREČE – KLIC V SILI 112” 1.STAROSTNA KATEGORIJA: predšolski otroci Z.št AVTOR MENTOR VVZ /ŠOLA Naslov izdelka 1. Staša MOHORKO,5.let Vera AŠIČ VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, OE Mehurčki Kličem 112 2. Matej MARIN, 6 let Marinka JURIČ,Andreja SAGADIN VRTEC STUDENCI Klic v sili 3. Nejc HOJNIK, 3,5 let Vida GRUŠOVNIK,Sabina KUKOVEC VRTEC ZG. KUNGOTA poplave 4. Ana PAULIČ, 5 let Anastazija HRASTNIK VRTEC PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU Na pomoč, požar 5. Gašper VOGRIN,4 leta Nevenka PERGERDarja BEDRAČ VRTEC STUDENCI požar 2. STAROSTNA KATEGORIJA učenci 1. triletja osnovne šole (devetletke), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom Z.št AVTOR MENTOR ŠOLA Naslov izdelka 6. Andreja ŽIDANIK, 1.r Mojca STOPNIŠEKBreda BRGLEZ OŠ DRAGA KOBALA Poš Brezje Snežni plaz 7. Luka MERNIK, 2.a Renata ČASAR OŠ DRAGA KOBALA požar 8. Neja MAJCEN, 2.r Liljana LEŠNIK OŠ DRAGA KOBALA POŠ Brezje požar 9. Sabina SAITI 3.r Milena KOCBEK KRAJNC OŠ DRAGA KOBALA požar 10. Danaja SCHAUBACH Milena KOCBEK KRAJNC OŠ DRAGA KOBALA požar 3. STAROSTNA KATEGORIJA učenci 2. triletja osnovne šole (devetletke), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom Z.št. AVTOR MENTOR ŠOLA Vrsta izdelka 1. Uroš KUMER 5.b Polonca VESENJAK OŠ KAMNICA Naravne in druge nesreče Klic v sili 112 2. Anja MARINŠEK, 5.b Bojana STOŽER OŠ TONETA ČUFARJA Požar v kuhinji 3. Aleš MANAČINSKI 6.a Maja STOJNŠEK KMETEC OŠ MAKSA DURJAVE Maribor Vihar 4. Mojca JARC, 5.r Janja TOMAŽIČ OŠ FRANCA ROZMANA STANETA Črni gozd 5. Ema TUŠ, 5.a Milena CAFUTA OŠ KAMNICA Klic v sili 112 “toča in požar” 4.STAROSTNA KATEGORIJA učenci 3. triletja osnovne šole (devetletke), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom Z.št. AVTOR MENTOR ŠOLA Vrsta izdelka 6. Ariela HERČEK, 7.a Marija STOJNŠEK KMETEC OŠ MAKSA DURJAVE Maribor Poplava 7. Urška GRUBAČ KAUČIČ, 7.a Suzana KNAP OŠ MARTINA KONŠAKA Klic 112 8. Špela ZUPANIČ, 7.r Suzana KNAP OŠ MARTINA KONŠAKA Gasilec 9. Sanela ČREŠNIK, 7.r Suzana KNAP OŠ MARTINA KONŠAKA Pomoč v požaru 10. Žana POSAVEC, 7.r Suzana KNAP OŠ MARTINA KONŠAKA požar

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE