Facebook
Twitter
YouTube

1.marec - Dan civilne zaščite (26. 2. 2009)

Podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2009 Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite v Izobraževalnem centru za ZIR, podcenter Pekre, dne 4.3.2009

1. marec svetovni dan CZ se v Sloveniji praznuje od leta 1992. Z počastitvijo dneva CZ želimo krepiti zavest javnosti o ogrožanju pred naravnimi in drugimi nesrečami, poudariti pomen medsebojnega sodelovanja različnih sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri nalogah zaščite in reševanja ljudi in njihovega okolja.

Osrednjo regijsko prireditev ob počastitvi 1. marca - dneva Civilne zašlite organizira Štab CZ za Vzhodnoštajersko regijo in Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Maribor v sredo 4. marca ob 17.00 uri v Izobraževalnem Centru za zaščito in reševanje, podcenter Pekre. Ob tej priložnosti bodo podeljeni znaki Civilne zaščite najbolj zaslužnim posamezniikom, skupinam in organizacijam za njihov prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Priznanja bo podelil poveljnik CZ Vzhodnoštajerske regije.

Podeljeno bo: 21 priznanj-bronasti znak Civilne zaščite, 2 priznanja-srebrni znak CZ  in eno priznanje-plaketa CZ. Od navedenih priznanj bodo na državni slovestnosti na Brdu pri Kranju podeljeni 3 bronasti znak CZ in plaketa CZ. Dva srebrna znaka CZ se bosta podelila na prireditvah ob počastitvi 100. obletnice obeh gasilskih društev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE