Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek regijskih komisij za ocenjevanje škode (16. 2. 2009)

Dne 11. februarja 2009 je bil v IC Pekre organiziran sestanek članov regijskih komisij za ocenjevanje škode zaposlenih v Kmetijsko gozdarskih zavodih Maribor, Murska Sobota in Ptuj, tajnikov regijskih komisij Podravje, Pomurje in Vzhodnoštajerske regije za ocenjevanje škode ter članice državne komisije.

Sestanek je temeljil na poteku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih v letih 2007 in 2008 ter poenotenju ocenjevanja. Naravne nesreče, ki so prizadele te regije, so bile suša v letu 2007 in toče v letu 2008. Seznanili pa smo se tudi z aktualno zakonodajo predvsem zaradi spremembe v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, kjer se z direktivami EU in subvencioniranimi zavarovalnimi premijami (pozeba, toča), izključujejo druge oblike državne pomoči. Beseda je tekla tudi o uvajanju cenilnih okolišev in projektu za zgodnje napovedovanje suše.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE