Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZiR - cestni predor Cenkova (28. 1. 2009)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS št.3/02,17/02,17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Maribor izdelala regijski načrt ZIR ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova.

Regijski načrt ZIR ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova, je v obliki predloga Štab CZ za vzhodnoštajersko regijo obravnaval na svoji seji 16.12.2008. Po javni objavi predloga regijskega načrta in usklajevanjih z nosilci dejavnosti ZRP je poveljnik CZ za VŠR načrt sprejel dne 19.1.2009. Vsi zainteresirani si rešitve iz omenjenega načrta lahko ogledate v priloženem načrtu ali na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Rotovški trg 9,Maribor, v času uradnih ur ter po predhodnem dogovoru z Darjo Adam , po telefonu 02 250 96 012.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

narčt Cenkova (PDF datoteka)