Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek strokovnih delavcev ZiR občin VŠR (23. 1. 2009)

V četrtek 22. januarja 2009 smo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS-enoti Pekre organizirali sestanek s strokovnimi delavci za ZiR iz lokalnih skupnosti na območju VŠR.

Obravnavane so bile aktualne tematike ocenjevanja škode ob naravnih in drugih nesrečah s predstavitvijo škodnih dogodkov, ocenjene škode v lanskem letu in usmeritve za naprej. Izpostava URSZR Maribor je predstavila stanje usklajenosti občinskih načrtov z državnimi in regijskim načrti zaščite in reševanja, ter preostale obveznosti regije in občin pri izdelavi načrtov. Prav tako je tekla beseda o pravilniku o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ in nalog občin, pri spremembah kadrovanja in popolnjevanja v njihovih enotah CZ . Vodja regijskega centra za obveščanje je podal pregled izrednih dogodkov in intervencij v letu 2008, predstavljena je bila tudi dinamika plana prevzema siren javnega alarmiranja, ki bodo v celoti prišle pod okrilje države do leta 2011. Nazadnje so bili podani plani in naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2009, med občinami in Izpostavo, v želji dobrega sodelovanja in medsebojne pomoči še v bodoče.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE