Facebook
Twitter
YouTube

Uničenje sredstev NUS (28. 10. 2008)

Dne 23.10.2008 smo na poligonu 208 uničili neeksplodirana ubojna sredstva, ki so jih pripadniki regijske enote za varstvo pred NUS odstranili na našem podoročju. Večina uničenih sredstev NUS je iz obdobja 2. svetovne vojne, bilo pa je tudi nekaj ročnih bomb M-75, ki jih je uporabljala JLA.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE