Facebook
Twitter
YouTube

Murska Sobota - Sodelovanje Regijske enote za varstvo pred N (21. 4. 2008)

Sodelovanje Regijske enote za varstvo pred NUS na Osnovni šoli v Murski Soboti.

Dne 18,4, 2008 smo sodelovali na vaji evakuacije v OŠ v Murski Soboti. Po vaji gasilcev in CZ ter evakuaciji šole je bil izveden posvet na temo evakuacija. Nato so si učenci in učitelji po predstavitvenih točkah ogledali:

 1. Policijsko enoto
 2. Enoto NMP
 3. Regijsko enoto NUS
 4. Regijsko enoto za kemično zaščito
 5. Vozila in tehniko PGD Murska Sobota
 6. CZ enoto za prvo pomoč

Ogledi so bili po skupinah, tako da smo lahko na naši stojnici predstavili delo naše enote , kakor tudi postopke ob najdbi NUS. Razdelili smo preventivne zloženke. Zanimanje je bilo zelo veliko.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE