Facebook
Twitter
YouTube

načrt ZiR - avtoceste (1. 4. 2008)

Izpostava URSZR Maribor objavlja javno predstavitev regijskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti.

V skladu z 18. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Ur. l. RS, št. 3/02,17/02,17/06), Izpostava URSZR Maribor javno predstavlja sprejet načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti na območju vzhodnoštajerske regije. Načrt bo dopolnjen po izgradnji in predaji v promet dela pomurske in podravske avtoceste, ki potekajo v mejah Vzhodnoštajerske regije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

načrt ZiR - avtoceste (PDF datoteka)