Facebook
Twitter
YouTube

Transport in uničenje NUS (18. 3. 2008)

Dne 17.03.2008 smo uspešno uničili neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) na poligonu 208.

VSI POSTOPKI SO POTEKALI V SKLADU Z ELABORATOM ZA TRANSPORT TER UNIČENJE NUS IN NAVODILOM ZA UPORABO POLIGONA 208

SLIKA 1 – SEZNANITEV UDELEŽENCEV Z ELABORATOM
SLIKA 2 – PRIPRAVA FUGASE
SLIKA 3 – UNIČENJE
SLIKA 4 – ZAVAROVANJE NA POLIGONU

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE