Facebook
Twitter
YouTube

Izbor likovnih in literarnih del (13. 2. 2008)

Dne 11.2. in 12.2. so bila izbrana likovna in literarna dela na temo naravne in druge nesreče - Suša. Na natečaj je s strani VVZ in OŠ prispelo 517 likovnih in 62 literarnih del.

"Vsa dela so bila dobra. Izbor je bil zelo težak, sploh med posameznimi šolami. Učenci so opisovali svoje izkušnje, veliko je lastnih razmišljanj. Vidno je še, da šole zelo dobro ozaveščajo učence o ekoloških problemih", je povedala predsednica komisija za izbor literarnih del ga. Romana Fekonja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

LIKOVNA DELA (Word datoteka)

LITERARNA DELA (Word datoteka)