Facebook
Twitter
YouTube

dogodki Februar 2008 (7. 2. 2008)

Pregled predvidenih dogodkov ter aktivnosti za mesec februar 2008.

Aktualne naloge Izpostave:

1. Regijski izbor likovnih in literarnih izdelkov na temo Suša

2. Organizacija in izvedba prireditve ob dnevu CZ

Letošnja prireditev ob dnevu CZ bo potekala v Šentilju, predvidoma 03.03.2008

3. Izdelava plana usposabljanj enot in služb regije ter občin

4. Prevoz in uničenje NUS

5. Ogled in popis siren javnega alarmiranja JA  (13.2 -20.2. 2008)

V skladu s 56.členom Zakona o zaščiti in reševanju (Ur.list 51/2006) se predvideva postopen prevzem sistema JA v državno pristojnost. Prevzem je razdeljen na tri faze. Prevzem zajema posodobitev siren (zamenjava motornih z elektronskimi) ter poenotenje komunikacijskih poti med centri za obveščanje ter lokacijami siren. V letu 2008 se predvideva prevzem 30 siren v naši regiji. Posodobitev se bo predvidoma zaključila leta 2012. V ta namen smo pričeli z ogledom ter popisom stanja siren na območju MO Maribor. Zamenjava siren se bo izvajala v pomladanskih mesecih letošnjega leta.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE