Facebook
Twitter
YouTube

Poslovni čas izpostave (3. 10. 2007)

Od 17.09.2007 velja nov poslovni čas za vse izpostave URSZR.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

poslovni čas (PDF datoteka)