Facebook
Twitter
YouTube

Natečaj (6. 9. 2007)

V letošnjem letu je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2007/2008.

RAZPIS NATEČAJA ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA NA TEMO “SUŠA” V letošnjem letu je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2007/2008. Tema letošnjega natečaja se glasi: Naravne in druge nesreče – “SUŠA”. Vsebino natečaja si lahko ogledate v priponki.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

natečaj dokument (PDF datoteka)