Facebook
Twitter
YouTube

XIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP (22. 8. 2007)

V občini Duplek se bo 22.09.2007 odvijalo XIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

XIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor in Območno združenje Rdečega križa Maribor v sodelovanju z občino Duplek organizirata XIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Vzhodno štajerski regiji.. Preverjanje bo v soboto, 22. septembra 2007 na lokaciji Spodnjega Dupleka s pričetkom ob 7.45 uri. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob potresu, nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi .Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Namen letošnjega regijskega preverjanja s predstavitvijo dejavnosti je: - utrjevati znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride , kvalitetno in ustrzno pomagati sebi in drugim - obnavljati praktično znanje in izurjenost za usklajeno delo članov ekipe pri dajanju prve pomoči in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči, - razvijati izurjenost za usklajeno -delo vseh članov ekip pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah, - vzpodbujati težnjo po čim boljšem izvajanju prve pomoči ob upoštevanju -sodobnih učnih metod in sodobnih dosežkov v prvi pomoči, - razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah interes za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti, Do 22.8.2007 se je na razpis prijavilo 15 ekip PP CZ ter RK iz občin ,organizacij in zavodov v Vzhodno štajerski regiji. Prvouvrščena ekipa na regijskem preverjanju bo sodelovala na državnem preverjanju ekip PP CZ ter RK, ki bo izvedeno v prvi polovici oktobra 2007 v Novi Gorici. Regijsko preverjanje bo popestreno z predstavitvijo sredstev in opreme enot in služb, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE