Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev načrtov: teroristični napad, porušitev pregrad (3. 5. 2007)

Izpostava URSZR Maribor objavlja javno predstavitev osnutkov regijskega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu ter načrta ob porušitvi pregrad.

Na podlagi 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.list RS št. 3/02, 17/02 in 17/06) Izpostava URSZR Maribor objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi ter osnutek regijskega načrta zaščite in reševanja ob porušitvi pregrad. Javna predstavitev bo trajala od 04.05 do 04.06 2007 na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Rotovški trg 9, Maribor (2.nadstropje soba 204). Predstavitev osnutkov regijskih načrtov, zbiranje pisnih pripomb in predlogov bo potekalo v času uradnih ur, po predhodni najavi pri skrbniku načrta ZiR (kontatkna oseba Bojan Javornik, tel. 02 25 06 904). Vljudno vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)

(PDF datoteka)