Facebook
Twitter
YouTube

Cankova - Sodelovanje na predstavitvi dela enot CZ (3. 5. 2007)

Dne 26.4.2007 smo skupno z Izpostavo URSZR Murska Sobota organizirali na osnovni šoli Cankova med 8.00 in 14.00 uro predstavitev dejavnosti regijske unote za varstvo pred NUS.

Dne 26.4.2007 smo skupno z Izpostavo URSZR Murska Sobota organizirali na osnovni šoli Cankova med 8.00 in 14.00 uro predstavitev dejavnosti regijske unote za varstvo pred NUS. V sklopu športnih aktivnosti smo skupno z sodelavci Izpostave URSZR, Slovenske vojske in predstavnikov šole pripravili : - predstavitev naše enote - seznanitev z vozilom - seznanitev z zaščitno opremo enote - predstavitev posameznih uničenih NUS – šolska sredstva - opozorila otrokom o postopkih, ko naletijo na NUS - obveščanje – javljanje in številka 112 Z delom smo zaključili ob 14.00 uri, ko je bila tudi razglasitev rezultatov športnih aktivnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE