Facebook
Twitter
YouTube

Otvoritev novih prostorov ReCO (12. 4. 2007)

Včeraj je potekala slovesna otvoritev novih prostorov regijskega centra za obveščanje Maribor.

V sredo, dne 11.4.2007 sta Minister za obrambo g. Karel Erjavec ter podžupan Mestne občine Maribor g. Andrej Verlič uradno otvorila nove prostore regijskega centra za obveščanje Maribor. Začetki delovanja centra za obveščanje Maribor segajo v leto 1987. Njegov razvoj poteka od občinskega centra za obveščanje pri takratnem občinskem upravnem organu za obrambo do medobčinskega centra za obveščanje občin in mesta Maribora. Kmalu po ustanovitvi je center začel delovati neprekinjeno 24 ur dnevno na telefonski številki 985. V tistih časih je prav center za obveščanje Maribor oral ledino začetka razvoja centrov za obveščanje v Sloveniji.Takrat je center predvsem zbiral in posredoval podatke o nevarnostih in o posledicah naravnih in drugih nesreč. V pristojnosti centra je bilo tudi alarmiranje prebivalstva s sirenami v sistemu za javno alarmiranje in prvi center, ki je ta sistem imel, je bil prav mariborski center. V letu 1996 je v Republiki Sloveniji potekala prenova vseh regijskih centrov za obveščanje (13 ) in tudi državnega centra za obveščanje. Izvajanje nalog centra za obveščanje je bilo vedno močneje odvisno od tehnične opremljenosti in ko je 1.1.1997 začel z delom prenovljeni Regijski center za obveščanje Maribor ( na številki 112 ), je bil za tiste čase res moderno opremljen. Seveda se je skladno z investicijo spremenila tudi vloga centra, ki od takrat povezuje vse opazovalne sisteme v državi, ki so pomembni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, torej je postal središče spremljanja nevarnosti ob naravnih in drugih nesrečah. Regijski center za obveščanje Maribor je danes del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter opravlja operativno-komunikacijske naloge na teh področjih. Bistvena naloga centra za obveščanje po prenovitvi in uvedbi številke 112, je postala obveščanje in aktiviranje izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči. Naštejmo še nekaj pomembnejših nalog centra: - zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov CORS-u - obveščanje organov in vodilnih oseb pristojnih za vodenje zaščite, reševanje in pomoči - obveščanje in alarmiranje prebivalcev ter posredovanje navodil o ravnanju ob nesrečah ali nevarnostih - koordiniranje aktivnosti za zaščito in reševanje ter pomoč v manj zahtevnih intervencijah, kadar reševanje in pomoč izvajajo redne sile za zaščito in reševanje - opravljanje dispečerskih nalog na številki 112 na področju zaščite in reševanja V večini je po vseh klicih na številko 112 čas ukrepanja v glavnem najpomembnejši, vsaka pomoč mora biti hitra in pravočasna in ne bi smela biti prepozna in to v primeru reševanja človeških življenj ali pa materialnih dobrin. Regijski center za obveščanje Maribor je prvi, ki je integriral v svoj sistem dispečersko službo nujne medicinske pomoči in dispečerja gasilca. Skupno delo dispečerskih služb je in še bo izboljšalo učinkovitost v smislu skrajšanja odzivnih časov , še boljšo kvaliteto dela in sodelovanje vseh operativnih služb. V letu 2006 je Regijski center za obveščanje Maribor obravnaval 1232 izrednih dogodkov. V primerjavi z letom 2005 se je število le teh povečalo za 7 odstotkov. Zaskrbljujoč pa je porast števila posredovanj v prometnih nesrečah za skoraj 100 odstotkov. Tudi število klicev na številko 112 se iz leta v leto povečuje. V letu 2004 (119.102); v letu 2005 (115.590) in v lanskem letu 125.608 klicev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE