Facebook
Twitter
YouTube

Napotki za ravnanje ob sprožitvi javljalnika CO (23. 1. 2017)

Glavno pravilo, če se sproži javljalnik ogljikovega monoksida je, da se ravna v skladu z navodili proizvajalca, za uporabo javljalnika CO.

Na splošno pa občanom priporočamo:

- CO je nevaren plin, zato je treba zvočno opozorilo vzeti resno,
- odprite okna in vrata prostora, prezračite prostor,
- ne uporabljajte odprtega ognja, ne prižigajte vžigalic, cigaret, luči in podobno,
- izklopite kurilno ali drugo napravo, ki je lahko povzročila nastanek CO,
- zapustite prostor, prostor morajo zapustiti vse osebe in živali,
- če pri sebi ali drugih osebah opazite znake zastrupitve s CO (glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, zanašanje pri hoji, zaspanost in podobno) poiščite zdravniško pomoč,
- pokličite serviserja/vzdrževalca kurilne naprave,
- ne vstopajte v prostor dokler nevarnost ne mine,
- če je nastanek CO posledica požara za pomoč gasilcev pokličite na številko 112.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE