Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o aviarni influenci (9. 1. 2017)

V prilogi objavljamo obvestilo o pojavu HPAI H5N8 pri prostoživečih pticah v R Sloveniji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE