Facebook
Twitter
YouTube

Ambrozija (31. 7. 2015)

Prihaja čas ambrozije, invazivne rastline, ki ima lahko za posledice razne alergije pri človeku oziroma oteženo dihanje.

POMEMBNO: Imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, mora odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje z tvorbo novih semen. Več si lahko ogledate in preberete na povezavah: http://www.zurnal24.si/ambrozijo-so-dolzni-uniciti-lastniki-zemljisc-clanek-254206 in http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE