Facebook
Twitter
YouTube

Razpisa natečaja za likovna in literarna dela

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) bo v šolskem letu 2020/2021 razpisala natečaj
Naravne in druge nesreče na temo požarna varnost in prosti čas za predšolsko in šolsko
mladino.

Z natečajem Naravne in druge nesreče želimo mlade, posredno pa tudi njihove starše,
vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma informirati, da s preventivnim znanjem in ravnanjem
lahko nekatere naravne in druge nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k
zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
Cilj natečaja Naravne in druge nesreče - Požarna varnost in prosti čas je mlade, posredno pa
tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem
prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Počitnice, praznike in
vikende lahko preživljajo doma, na morju, v gorah ali potovanjih. Ob tem ne smejo pozabiti, da
tudi v prostem času lahko kadarkoli in kjerkoli zagori. Da bo prosti čas minil čimbolj brezskrbno
in veselo, je pomembno, da poznajo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo nastanek
požara.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja (PDF datoteka)

Privolitev sodelujoči (Word datoteka)

Privolitev mentor (Word datoteka)

Priloga razpisa (Word datoteka)