Facebook
Twitter
YouTube

Ocena ogroženosti zaradi žlede v ljubljanski regij (16. 6. 2020)

V prilogi je objavljena ocena ogroženosti ljubljanske regije zaradi žleda.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE