Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob dnevu CZ (10. 3. 2020)

Izpostava URSZR Ljubljana je v sodelovanju z občino Moravče, organizirala regijsko prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v sredo, 4. marca 2020 ob 17.00 uri v dvorani kulturnega doma v Moravčah, Vegova ulica 9 Moravče.

Na prireditvi so bila podeljena priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so jih predlagale občine, gasilske zveze, štabi civilne zaščite, nevladne organizacije, državni organi in društva zaradi njihovega prispevka na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za ljubljansko regijo so bila na ta dan podeljena naslednja priznanja: 4 plakete, 7 zlatih, 12 srebrnih in 20 bronastih priznanj CZ.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev (PDF datoteka)