Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt-terorizem (10. 9. 2019)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.24/12, 78/16 in 26/19) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v ljubljanski regiji, verzija 1.0.

Rešitve si lahko ogledate v načrtu v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt-terorizem (PDF datoteka)