Facebook
Twitter
YouTube

Predlog regijskega načrta za 'terorizem', verzija 1.0 (24. 4. 2019)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.24/12, 78/16) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v ljubljanski regiji, verzija 1.0.

Rešitve si lahko ogledate v načrtu v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predlog načrta (PDF datoteka)