Facebook
Twitter
YouTube

Datumi testiranj pozivnikov v letu 2019 (14. 1. 2019)

V prilogi so datumi, ko so testiranja prejema obvestil na pozivnikih v ljubljanski regiji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Datumi testiranj v 2019 (Excel datoteka)