Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije (24. 4. 2018)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.24/12, 78/16) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v ljubljanski regiji, verzija 1.0.

Rešitve si lahko ogledate v načrtu v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nacrt pandemija (PDF datoteka)