Facebook
Twitter
YouTube

Zaščitni ukrepi (4.12.2017)

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdelala dokument Zaščitni ukrep evakuacija - priporočilo.

Priporočilo je namenjeno izdelovalcem načrtov zaščite in reševanja kot pomoč pri načrtovanju zaščitnih ukrepov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zascitni ukrep-evakuacija (PDF datoteka)