Facebook
Twitter
YouTube

Predlog načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije pri ljudeh (29. 11. 2017)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.24/12, 78/16) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v ljubljanski regiji, verzija 1.0.

Vse pripombe, pojasnila ali priporočila v zvezi z rešitvami v načrtu lahko pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov  katarina.gobec@urszr.si ali po telefonu na številko 01 471-18-17. Rok je 30.12.2017.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nacrt pandemija (PDF datoteka)