Facebook
Twitter
YouTube

Ažuriran regijski načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči (16. 11. 2017)

Izpostava URSZR Ljubljana je ažurirala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.

V skladu s prenovljenim načrtom števila evakuirancev iz Posavja, ki pridejo v občine ljubljanske regije je ažuriran tudi regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju ljubljanske regije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE