Facebook
Twitter
YouTube

Ažuriran regijski načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči (16.11.2017)

Izpostava URSZR Ljubljana je ažurirala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.

V skladu s prenovljenim načrtom števila evakuirancev iz Posavja, ki pridejo v občine ljubljanske regije je ažuriran tudi regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju ljubljanske regije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE