Facebook
Twitter
YouTube

Ocena ogroženosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče (16. 10. 2017)

Izpostava URSZR Ljubljana je prenovila regijsko oceno ogroženosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče na območju ljubljanske regije.

Ocena ogroženosti se nahaja v priponki ali na naslednji povezavi. http://www.sos112.si/db/file/Ljubljana/Ocena%20ogrozenosti%20ob%20jedrski%20ali%20radioloski%20nesreci%20v%20ljubljanski%20regiji.pdf

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Ocena ogroženosti (PDF datoteka)