Facebook
Twitter
YouTube

Ozaveščanje prebivalcev o poplavni ogroženosti (6. 3. 2017)

Namen filma je ozaveščati ljudi o poplavni ogroženosti, napovedovanju poplav, o ukrepih in nalogah, ki jih izvajamo za to, da nas poplave čim manj prizadenejo.

Glavna naloga projekta FRISCO je dvig ozaveščenosti in zmogljivosti/ odpornosti. V sklopu tega paketa je cilj širšo javnost ozavestiti in seznaniti o poplavni ogroženosti. Namen filma Ozaveščanje o poplavni ogroženosti je prikazati poplave v Sloveniji, s poudarkom na mednarodnih porečjih rek Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, ter delu porečja Drave in Mure. Film prikazuje organizacijo in delovanje strokovnih služb ob poplavnem dogodku, od napovedovanja poplavnega dogodka, izdaje hidrološkega opozorila o poplavi do komunikacije med različnimi službami, ki sodelujejo pri poplavnih dogodkih. Sam film se nahaja na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=xJIwrZ7iby8

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE