Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja na področju ZiR (6. 12. 2016)

V prilogi so predstavljeni programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v IC ZR Ig.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE